Menu

Nguyễn Thành Trung 01/04/2020 315 Views

Thực hành giáo lý nhà Phật để chung tay chống dịch Covid-19

Rate this post

Học Phật, ngoài việc tụng Kinh, nghiêm trì giới Luật, người học Phật cần biết vận dụng giáo lý nhà Phật vào cuộc sống thường nhật. Sống trong thời kỳ cả toàn cầu đang đương đầu với virus corona, chúng ta những người con của Phật phải dùng cái tuệ nhãn của người tu để góp phần chiến thắng dịch bệnh.

Học Phật, chúng ta được Phật trao cho chúng ta Tam pháp ấn. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được Vô thường, khổ không, vô ngã, vận dụng trong từng kinh văn Phật day để thực hành cho đúng.

Học Phật, chúng ta được Phật trao cho chúng ta Tam pháp ấn. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được Vô thường, khổ không, vô ngã, vận dụng trong từng kinh văn Phật day để thực hành cho đúng.

Học Phật, chúng ta được Phật trao cho chúng ta Tam pháp ấn. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được Vô thường, khổ không, vô ngã, vận dụng trong từng kinh văn Phật day để thực hành cho đúng.

Một trong những Kinh văn người học Phật thường đọc nhất trong mỗi nghi lễ là Bát Nhã Tâm Kinh. Khi đọc và thực hành đoạn Kinh văn “sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.” Chúng ta thấy anh cũng là tôi, tôi cũng là anh. Cá nhân là cộng đồng, cộng đồng là mỗi cá nhân. Bác sĩ là bệnh nhân, bệnh nhân là bác sĩ. Bác sĩ nhiễm bệnh thì bệnh nhân do bác sỹ chăm sóc có nguy cơ nhiễm bệnh. Và chúng ta cũng không nên có thâm phân biệt đây là người bệnh nước ngoài đây là người bệnh Việt Nam; cháu kia là du học sinh nước ngoài bị nhiễm, cô kia là bệnh nhân tiếp xúc với bs để từ đó có tâm kì thị. Chúng ta hãy nhớ rằng mọi vật đều không có tướng riêng biệt”: “thị chư pháp không tướng,” Giáo lý đạo Phật cơ bản là giáo lý vô ngã: sự vật không có tự thể riêng biệt. Nó có là nhờ những cái không phải nó bắt tay nhau tập hợp làm ra. Vì vậy chữ “空” trong Tâm Kinh Bát chỉ có nghĩa là không có một tự thể riêng biệt.

Nụ cười bạn đang nở trên môi, nó không những làm cho bản thân bạn an lạc mà những người xung quanh bạn cũng an lạc, cả thế giới cũng an lạc.

Nụ cười bạn đang nở trên môi, nó không những làm cho bản thân bạn an lạc mà những người xung quanh bạn cũng an lạc, cả thế giới cũng an lạc.

Trong ánh sáng của tánh không, tất cả mọi vật đều có liên hệ với nhau, mỗi vật đều có trách nhiệm với mọi điều xảy ra trong cuộc sống. Nụ cười bạn đang nở trên môi, nó không những làm cho bản thân bạn an lạc mà những người xung quanh bạn cũng an lạc, cả thế giới cũng an lạc. Khi cả thế giới đã chiến thắng được dịch bệnh tức là mỗi cá nhân đã chiến thắng được dịch bệnh. Vì vậy mỗi hơi thở, mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi nụ cười, đều có đóng góp tích cực cho sự sống an lạc của bạn và của cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ nhoi của mỗi cá nhân “đeo khẩu trang”, “rửa tay”, “Hạn chế đi lại, là mỗi hành động đúng đắn để góp phần cùng thế giới chún ta diệt dịch.

Trên CNN và trên tweet của Tổng thống Trum ngày hôm nay cũng có đoạn đầy giáo lý của Phật dù ông Trum chẳng là Phật tử mọi người trong chúng ra hãy có trách nhiệm trong việc chiến thắng cuộc chiến tranh này. Mỗi công dân, mỗi gia đinh, mỗi doanh nghiệp hãy hành động phù hợp để ngăn chặn virus (“Every one of us has a role to play in winning this war. Every citizen, family, and business can make the difference in stopping the virus” ).

 

 

 

bài viết liên quan

Tâm không điều phục

19/04/2024
10 Views

Việt dịch: HT. Thích Minh Châu 1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều…

Giáo lý Vô ngã

19/04/2024
12 Views

GNO - Giáo lý Vô ngã (vô tự tính) đầu tiên được Đức Phật nói cho năm anh em ông Kiều-trần-như tại Vườn Nai trong kinh Vô ngã tướng (Anatta Lakkhana…

Những trường hợp Phật cho phép không y chỉ

16/04/2024
16 Views

Mỗi vị tân Tỳ-kheo đều có hai người thầy để trực tiếp giáo huấn: Một người thầy có trách nhiệm dạy dỗ lâu dài, gọi Bổn sư hoặc là Nghiệp…