tin tức nổi bật

Tâm không điều phục

19/04/2024 10 Views

Việt dịch: HT. Thích Minh Châu 1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn. 2. Ta không thấy một pháp...

diễn đàn

Tu tập tâm từ để nói lời lành

20/10/2023 50 Views

Người xưa nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Dù cho miệng lưỡi thế gian có thế nào chúng...

quốc tế

Bức tượng Phật lớn thứ 2 thế giới đột nhiên xuất hiện sau 700 năm

17/06/2021 148 Views

Bức đại tượng Phật này được coi là một bảo vật của Trung Quốc nhưng đã có một lịch sử...