tin tức nổi bật

Tu tập tâm từ để nói lời lành

20/10/2023 13 Views

Người xưa nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Dù cho miệng lưỡi thế gian có thế nào chúng ta vẫn an nhiên, “tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc cằn”. Để làm được điều này, nội tâm của chúng ta cần được phủ...

diễn đàn

Tu tập tâm từ để nói lời lành

20/10/2023 13 Views

Người xưa nói “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Dù cho miệng lưỡi thế gian có thế nào chúng...

quốc tế

Bức tượng Phật lớn thứ 2 thế giới đột nhiên xuất hiện sau 700 năm

17/06/2021 111 Views

Bức đại tượng Phật này được coi là một bảo vật của Trung Quốc nhưng đã có một lịch sử...