tin tức nổi bật

Tu Đúng

15/07/2021 3 Views

Đừng nghĩ ta già, ta chết, ta sẽ đi đầu thai. Nghĩ vậy là sai bét. Vì kiếp sau của bạn có thể là ngày mai, có thể chiều nay, có thể lát nữa. Cái suy nghĩ kiếp sau nghĩa là đằng sau cái chết, mà cái chết lại là...

văn hóa

Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ đâu?

14/06/2021 66 Views

Trước nay, nhiều người vẫn quan niệm Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. Quan...

diễn đàn

Lời dạy của Sư ông Trúc Lâm

08/07/2021 5 Views

Tu ít thì kết quả ít, tu nhiều thì kết quả nhiều. Tất cả kết quả đó đều do công...

quốc tế

Bức tượng Phật lớn thứ 2 thế giới đột nhiên xuất hiện sau 700 năm

17/06/2021 23 Views

Bức đại tượng Phật này được coi là một bảo vật của Trung Quốc nhưng đã có một lịch sử...