Menu

Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi

27/06/2020 393 Views

Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh...

Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

20/06/2020 126 Views

Trong Phật giáo sám hối không phải là "rửa tội" như một số quan niệm của các tôn giáo khác,...

7 bước vượt qua phiền muộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

19/06/2020 210 Views

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị tu sĩ Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thầy đi...

Tướng mạo của người trí là gì?

19/06/2020 140 Views

Ở đời có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một người là thông minh hay vô trí. Thế Tôn cũng...

Thực hành giáo lý nhà Phật để chung tay chống dịch Covid-19

01/04/2020 122 Views

Học Phật, ngoài việc tụng Kinh, nghiêm trì giới Luật, người học Phật cần biết vận dụng giáo lý nhà...

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát

31/03/2020 140 Views

Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể...

Hạng người nào có đầy đủ phước báu nhất để niệm Phật?

29/03/2020 231 Views

Quý vị đây không đủ phước báu suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người...

Lời Phật dạy: Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta

24/12/2019 134 Views

Với tuệ giác giải thoát, vạn pháp đều bị chi phối bởi vô thường, là khổ và hoàn toàn vô...

Đại tạng kinh Việt Nam: Lại thắp lên niềm hy vọng

28/09/2019 310 Views

Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt văn “là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của...

Học Phật để làm người tốt hơn

26/09/2019 210 Views

Lời Phật dạy là vô cùng vô tận, trong khi sự hiểu của chúng ta tuy nhiều nhưng ứng dụng...