Menu

Vì sao gọi Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quý báu?

09/10/2020 98 Views

Đức Thế Tôn trong kinh Niệm Phật Ba La Mật thuyết: “Tam bảo là chỗ về nương tựa của muôn...

Phóng sinh như thế nào cho đúng cách ?

19/08/2020 149 Views

 Ýnghĩa phóng sinh là ở nơi động cơ của phóng sinh mong muốn kéo dài thọ mạng của sinh vật....

Tìm hiểu về Vu Lan

19/08/2020 265 Views

Nói đến Vu-lan, ý người viết muốn nói về những kinh điển liên quan đến ý nghĩa Vu-lan, bao gồm...

Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi

27/06/2020 595 Views

Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh...

Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

20/06/2020 367 Views

Trong Phật giáo sám hối không phải là "rửa tội" như một số quan niệm của các tôn giáo khác,...

7 bước vượt qua phiền muộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

19/06/2020 341 Views

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị tu sĩ Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thầy đi...

Tướng mạo của người trí là gì?

19/06/2020 266 Views

Ở đời có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một người là thông minh hay vô trí. Thế Tôn cũng...

Thực hành giáo lý nhà Phật để chung tay chống dịch Covid-19

01/04/2020 203 Views

Học Phật, ngoài việc tụng Kinh, nghiêm trì giới Luật, người học Phật cần biết vận dụng giáo lý nhà...

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát

31/03/2020 225 Views

Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể...

Hạng người nào có đầy đủ phước báu nhất để niệm Phật?

29/03/2020 330 Views

Quý vị đây không đủ phước báu suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người...